Yayın İlkeleri

Ahval’de demokrasi tüm değerlerimizin başında gelir. Bu nedenle haber ve yorumlarımızda ifade özgürlüğüne ve editoryal bağımsızlığa koşulsuz olarak bağlıyız. Duruşumuzun temeli budur. 

Etik kurallarımıza bağlı kalacak ve meslek onurunu kararlılıkla koruyacağız. Hiçbir çıkar grubunun yayın organı ya da aktivist hareketin parçası değiliz.

Ahval ekibi için Türkiye’de ve dünyadaki okurlarımızın bilgiye özgürce erişimi kutsaldır. Türkiye’deki basının üzerinde daha önce görülmemiş oranda baskı ile karşılaştığımız ve dünya genelinde zorlukların günden güne arttığı bir dönemde; gelişmeleri doğru, adil, tarafsız, dürüst, dengeli ve çeşitliliği önceleyen bir tavırla aktaracağımıza; böylelikle kendimize ve sektöre olan inanç ve güveni büyüteceğimize söz veriyoruz. Halkın haber alma ve bilgilenme hakkına olan saygımız asla değişmeyecektir.

Hedeflerimize ulaşmak için katkıda bulunan arkadaşlarımızın, gazetecilerin ve editörlerimizin eşsiz yeteneklerine güveniyoruz. Onlar hikayeleri anlatacak, iktidar yapılarını mercek altına alacak ve dünyamızı şekillendiren olayları geniş bir bağlamda değerlendirecekler. 

Bu sıkıntılı günlerde yalan haberler demokratik düzeni tehdit, radikalleşmeyi teşvik ediyor. Çatışmaların arttığı bir dünyada özgürlük ve bilginin asli bileşenlerinden olan “gerçekler” ya rehine ya da sivil zayiat durumuna düştü. 

Bu nedenle gerçekleri paylaşmak; onları akla uygun biçimde analiz etmek zorundayız.

Her zaman şeffaflık ve bilgiyi destekleyecek, böylelikle olguların ardındaki düşünce, eylem ve gerçeği ortaya çıkaracağız.

Gazeteciler ve yorumcular asla eleştiriden muaf değil. Bu nedenle, her zaman en yüksek standartları koruyacağız. Hesap vermeye ve okuyucularımızın katkılarına açığız; muhtemel tüm hataları derhal ve tamamıyla tashih edeceğiz.

 


 

Yayıncının Notu:


Ahval, okuyucuların, sağlam bilgi ve verilere dayalı, iyi düzenlenmiş haber-analiz ve yorum izlemeye ilişkin talepleriyle buluşmak amacıyla kuruldu.

İçeriğe katkıda bulunan yazarlarımız, görüşlerini açıkça ifade edebilirler; ancak bizler yayıncılar olarak ne ideolojik ne de siyasal çıkarlar güdüyoruz, ne de başka ticari amaçlar karşısında eğiliriz. 

Ahval’in tek işi haberciliktir: Gazetecilerin işini en iyi şekilde yapmasını destekler, onlara gösterdiği tek istikamet, gerçeklerin bulunduğu yerdir.

Okuyucularının güveninin yanı sıra en güçlü varlığı saydamlıktır. 

Salwa Rezgi
Genel Müdür
Ahval News Ltd

 


 

Hakkımızda