Avukatlardan Danıştay'a tepki: 'Türkiye'de yargıç yoksa biz varız'

Türkiye Barolar Birliği, Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi kararını ‘siyasallaşmış yargının hukuk devletine vurduğu en ağır darbe’ olarak değerlendirdi, “Ankara’da yargıçlar yoksa avukatlar var” dedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) Danıştay 10. Daire’nin İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı açılan davaları reddetmesine ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Danıştay’ın oy çokluğu ile verdiği kararın ‘siyasallaşmış yargının demokratik hukuk devletine vurmuş olduğu en ağır darbe’ olarak değerlendirildiği açıklamada şöyle dendi:

“Zira artık ortada bir güçler ayrılığı rejimi değil, çoğulculuğu dışlayan, tekleştirici, otokratik güçler birliği rejimi hüküm sürmekte, bu karar da bunu ifşa etmektedir. Söz konusu karar, Türkiye’de kadın mücadelesinin en önemli dayanaklarından biri ve kadınların her türlü şiddete karşı koruma kalkanı olan İstanbul Sözleşmesini yürürlükten kaldırırken aynı zamanda Anayasayı da ayaklar altına almıştır.” 

“Ankara’da yargıçlar yoksa Türkiye’nin 81 ilinde ülkenin mağdur kadınlarını savunacak avukatlar var” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu karar Anayasamızın 90. ve 104. Maddeleri yok sayılarak, yasama makamı olan TBMM tarafından onaylanarak uygun bulunmuş kanun hükmünde bir temel insan hakları sözleşmesinden yürütmenin kararı ile çekilmenin önünün açılması demek olacaktır ki; bu, milletin iradesinin gaspı ile milli iradenin tek kişinin keyfiyetine teslim edilmesi demektir. Yürütmeye tanınan bu yargı denetiminden yoksun, sınırsız takdir yetkisi, başta kadınlar olmak üzere tüm yurttaşların kişi hak ve özgürlüklerini, hukuk güvenliğini ortadan kaldırmaya yönelik ağır bir hak ihlalidir. TÜBAKKOM olarak her koşulda demokratik hukuk devletini savunmaya devam edeceğimizi, İstanbul Sözleşmesi’nden ve kadın hakları mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyoruz.”


Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz

Bu blok bozuk ya da eksik. Eksik içeriğe sahip olabilir ya da orijinal modülü etkinleştirmeniz gerekebilir.