RTÜK hızını alamadı Cumhuriyet'i Basın İlan Kurumu’na şikayet etti

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sayıştay raporuna atıf yaparak kurum hakkında haber yapan Cumhuriyet gazetesini uyarmıi, gazete de buna karşılık "RTÜK'ten basına tehdit" diye bir haber ve bir karikatür yayımlamıştı. RTÜK bu haber ve karikatürün Basın Ahlak Esasları’nın ihlal edildiği iddiasıyla Cumhuriyet gazetesini Basın İlan Kurumu’na (BİK) şikâyet etti.

Cumhuriyet, 8 Ekim tarihli sayısında, RTÜK’ün Sayıştay haberleriyle ilgili yaptığı “Henüz sonuçlanmamış Sayıştay raporlarını kullanarak devlet kurumlarını yıpratmaya yönelik habercilik anlayışından vazgeçilmelidir. Yanlışta ısrar edilmesi durumunda bunun hukuki sonuçlarının olacağını hatırlatıyoruz” açıklamasını gazete “RTÜK’ten basına tehdit” başlığı ile haberleştirmiş, Cumhuriyet çizeri Zafer Temoçin de konuyla ilgili bir karikatür hazırlamıştı. 

Haberin ardından RTÜK, Basın Ahlâk Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul Kararı’nın “Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez, iftira ve haksız isnat yapılamaz” maddesinin ihlali iddiasıyla BİK’e başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren BİK, konuya ilişkin Cumhuriyet gazetesine tebligat gönderdi. Basın Ahlak Esasları’na uymayan gazetelere resmi ilanların ve reklamların iki ayı geçmeyecek şekilde kesilebileceği belirtilen tebligatta, Cumhuriyet’ten konuya ilişkin savunma istendi.

Konuyla ilgili konuşan RTÜK Üyesi Okan Konuralp, “Cumhuriyet gazetesinin haberi ve karikatürü, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar ve içtihatlarınca güvence altına alınmış olan fikir ve ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü ihlal edici bir yayın değildir” dedi. 

Yaşananın bir baskı örneği olduğunu belirten Konuralp, “Belli ki RTÜK Başkanlığı, BİK yoluyla görev ve sorumluluk alanı dışındaki yayın kuruluşları üzerinde de bir baskı oluşturmaya çalışmaktadır. Unutulmamalıdır ki Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapar. Haliyle Sayıştay denetimleri rapor haline geldiği an itibariyle haber değeri kazanır. Dahası, RTÜK’ün yaptığı gibi Sayıştay raporlarının haberleştirilmemesine yönelik açıklamaların kendisi de haberdir. Yapılan gazetecilik faaliyetidir” ifadelerini kullandı.

Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz