AYM, ihraçları hukuka uygun buldu: 'Karar çelişkilerle dolu'

Anayasa Mahkemesi 113 milletvekilinin açtığı 7086 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında KHK'nin kabul edlimesine Dair Kanun'un 1. madesi, 3. maddesi ve 4. maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması davasını esastan görüştü ve karara bağladı.

AYM, ihraçların anayasaya uygun olduğunu savundu.

Kararı kişisel Twitter hesabından değerlendiren Hukukçu Kerem Altıparmak, "Çelişkilerle dolu bu karar ayrıntılı bir inceleme hak ediyor. Ancak bu haliyle bile FETÖ dışı iltisak/irtibatların iadesinin zorunlu olduğu sonucu çıkıyor" diyor ve ekliyor:

"Kararın 105 ve 106. paragrafları, sadece üst düzey kamu görevlilerinin değil tüm kamu görevlilerinin neden ihraç edildiğini açıklıyor ve FETÖ/PDY'nin durumu özel dedikten sonra "söz konusu örgütle irtibatlı ya da iltisaklı olan tüm kamu görevlilerinin" ihracı meşru diyor. 

Bunun mefhumu muhalifinden çıkacak sonuç şudur: Diğer örgütlerle iltisaklı, irtibatlı olmakla itham edilen kişiler eğer "kamu güvenliğini tehdit potansiyeli yüksek olan" pozisyonda değilse (105) ihraçları meşru olmaz. KESK'li öğretmenler, BAK akademisyenleri bu kategoride örneğin.

Engel olmayacağımı biliyorum ama olası gelecek eleştirilere karşı yine de belirteyim. Bu ayrımı ben yapmış değilim. AYM yapıyor, o yüzden "sizin mahalle, bizim mahalle" denmeden okunmasını rica edeceğim bu değerlendirmenin."

İptali istenen maddeler, şu şekilde:

Kanunun 1. maddesiyle, kamu personeline ilişkin ihraçları ele almaktaydı. 3. maddesi ise emekli emniyet personeline yönelik bazı tedbirleri içeriyordu.

AYM, Kanun 1. maddesinde yer alan "...üyeliği, mensubiyeti veya..." ibaresinin iptaline karar verdi. AYM, haklarında kesin mahkumiyet hükmü olmadan verilen kararın kişilerin suçlu sayılmasına neden olabileceği gerekçesiyle masumiyet karinesinin ihlal edildiğini, ancak Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz'da ortaya çıkan olağanüstü durumdan dolayı uygulamaya konan liste bazlı ihraç tedbirinin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vermiştir. Kararın bu bölümü önemlidir. Liste şeklindeki ihraç iptal edilmediği için ihraçlar Anayasa'ya uygun bulunmuştur.

Kararın 2. maddesi üzerinde yaptığımız incelemede, Anayasa Mahkemesi;

- kamu görevinden çıkarılan kişilerin özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı veya çalışanaı olmayacağı şeklindeki düzenlemeyi Anayasa'ya uygun bulmuştur.

- ihraç edilen kişilerin pasaportlarının iptal edileceğine yönelik kanun hükmü iptal edilmiştir.

- ihraç edilenlerin uhdelerindeki büyükelçi, vali gibi unvanlar ile müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını kullanamayacaklarına dair düzenleme Anayasa'ya uygun bulunmuştur.

Kanunun 3. madesine yönelik incelememizde, emekli polislerin rütbelerinin alınacağı ve kimliklerinin iptal edileceği yönündeki kanun Anayasa'ya aykırı bulunmamıştır.

İhraç edilen polislerin bir daha kamu görevine alınmayacakları yönündeki düzenleme Anayasa'ya aykırı bulunmamıştır.


Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu blok bozuk ya da eksik. Eksik içeriğe sahip olabilir ya da orijinal modülü etkinleştirmeniz gerekebilir.